Algemene Voorwaarden

1.1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen HANGon en de continentale (consument van zakelijke fusies). Onder voorbehoud van HANGon schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Uiteindelijk kunnen uitzonderingen geen rechten voor toekomstige transacties worden.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden van de ondernemer in te zien zijn en zij op verzoek van de consument om zo mogelijk mogelijk te worden om gezonden te worden.
Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden beslist.
In deze algemene voorwaarden worden de meest mogelijke situaties beschreven. Indien u zich een situatie tussen HANGon en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.2 Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is HANGon bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

HANGon kan niet aan prijzen van aanbiedingen worden gehouden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs van de aanbieding, een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing van de beschrijving bevat.

1.3 Verzendkosten
De verzendkosten die bij verzending binnen Nederland bij elke bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 6,50 bij reguliere pakketten en € 3,95 bij pakketten van brievenbusformaat. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket.
Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. Bij een bedrag hoger dan € 75,00 worden er geen verzendkosten binnen Nederland in rekening gebracht. Verzending naar Duitsland en België zijn de reguliere pakketten € 10,00 en pakketten van brievenbusformaat € 4,50.

1.4 Leveringen
HANGon beginnen er naar om alle bestellingen binnen 1-3 werkdagen maar uiterlijk 3 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 weken na ontvangst van de betaling worden verzonden naar het door u opgegeven adres.
Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 dagen via e-mail deze op de hoogte gesteld worden.

HANGon is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
HANGon is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het verleden van de aangekondigde levertermijnen.

HANGon betracht de grootste zorgvuldigheid bij het ontvangen van bestellingen en het verzenden van verzonden artikelen. hiermee kan worden voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan uiteindelijk op kosten van HANGon worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

1.5 Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod beslist en u voldoet aan de tussentijdse voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze beslissing niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan via IDEAL worden betaald. HANGon dubbele IDEAL betalingen van Nederlandse banken.

U kunt het verschuldigde bedrag ook per acceptgiro ​​overmaken aan HANGon op bankrekeningnummer NL59 KNAB 0410 6906 35 Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen die u heeft geleverd.

1.6 Reclamatie & Retourneren
HANGon doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk 72 uur na ontvangst per e-mail van op de hoogte te stellen. HANGon zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de beste mogelijke manier om op te lossen.

Indien er binnen 7 dagen door HANGon geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat HANGon er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Koper heeft het recht de deur HANGon geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te afhankelijk. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

De artikelen kunnen binnen de zichttermijn worden samengevoegd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en evenredig en correct zijn samengevoegd, levert HANGon de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Wanneer de door HANGon verzonden artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst gezonden worden, geldt de koop als geaccepteerd.

1.7 Overmacht
HANGon wordt niet gehouden tot het nakomen van enige feitelijke jegens de een koper, als zij mogelijk gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te ondergeschikt aan schuld, en noch krachten de wet, een rechtshandeling van in het verkeer volgt daaruit voortvloeiend voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verondersteld, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien van niet-voorzien, waarop HANGon geen invloed kan veroorzaken, maar waardoor HANGon niet in staat is zijn verplichtingen na te komen . HANGon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderd, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als HANGon het recht de overeenkomst zonder enige overeenkomst tot het betalen van wederzijds, de koop te ontbinden.

1.8 Privacy
HANGon respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt ​​zorg voor de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt vernietigd. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het behalen van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens kunnen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij deze betrokken partij bij de vervaardiging of uitvoering van uw bestelling is.

HANGon maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek bovenaan de website accepteren. HANGon maakt gebruik van permanente cookies en sessiecookies. HANGon maakt gebruik van de volgende cookiesdoeleinden: functionele cookies, tracking cookies en social media cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookiestatement.

1.9 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens
HANGon
Wilgeroosje 22
8141 DJ HEINO
06 - 28 75 24 93
info@hang-on.nl
KVK: 08180688
BTW: NL001661387B43

Winkelwagen